วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อมูลความรู้/โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 
ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประกอบด้วย 1.เชื้อเพลิงนิวเคลียร์

 • ใช้ ยูเรเนียม-235 เป็นเชื้อเพลิง โดยมีความเข้มข้น 3.5 – 5 %

 • ปกติในธรรมชาติจะมี ยูเรเนียม-235 ที่ 0.7 %

 • ดังนั้น ยูเรเนียมในธรรมชาติต้องผ่านการเสริมสมรรถนะก่อนนำมาใช้เป็นเชื้อพลิง 2.สารหน่วงนิวตรอน

 • ทำหน้าที่ลดความเร็วของนิวตรอน (พลังงาน) เพื่อให้เหมาะสมที่จะสามารถวิ่งชนยูเรเนียม-235 ได้

 • จะใช้สารที่มีขนาดโมเลกุลใกล้เคียงกับขนาดของนิวตรอน

 • สารที่ใช้มักเป็น น้ำ น้ำมวลหนัก หรือกราไฟต์ 3.แท่งควบคุม

 • เป็นแท่งดูดจับนิวตรอน เพื่อหยุดปฏิกิริยาฟิชชัน

 • สารที่ใช้ได้แก่ โบรอน แคดเมียม และ ฮาฟเมียม

 • แท่งควบคุมจะเคลื่อนที่ขึ้นลง เพื่อลดและเพิ่มปฏิกิริยาฟิชชัน 4.สารระบายความร้อน

 • เป็นสารนำความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาฟิชชัน

 • ส่วนใหญ่มักเป็นสารตัวเดียวกับสารหน่วงนิวตรอน 5.ถังปฏิกรณ์

 • ทำด้วยสแตนเลสสตีล มีความทนต่อแรงดันสูง

 • ภายในบรรจุแกนปฏิกรณ์ และสารระบายความร้อน 6.เครื่องกำเนิดไอน้ำ

 • เป็นส่วนที่นำความร้อนจากปฏิกิริยาฟิชชันมาต้มนำ เพื่อผลิตไอน้ำไปหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า 7.อาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์

 • อาคารขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นรูปโดม

 • มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอก

 • สามารถเก็บกักสารกัมมันตรังสีไว้ภายใน โดยจะไม่ปล่อยให้ฟุ้งกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มา ::: สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น